KHÔNG GIAN SỐNG

Tòa nhà hoa hồng – Biểu tượng của vẻ đẹp đích thực

Thật không quá lời khi gọi Forest In The Sky là Tòa…